UAB Gourmet life

Privatumo politika

Registruodamiesi e-parduotuvėje www.gourmetlife.lt, Jūs patikite UAB „GOURMET LIFE“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo GOURMET LIFE parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos). 

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos. 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. 

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais: 

– Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis; 

– Mūsų teisėtas interesas; 

– Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas. 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai. 

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus. 

1.1. Registracija
Pirkdami, registruodamiesi ir sutikdami su Politika bei Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums anketoje nurodytus asmens duomenis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, asmens duomenų patekimas yra būtinas tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis. 

Duomenų tvarkymo tikslas: registracijos e. parduotuvėje priežiūros, administravimo ir bendravimo tikslas. 

Anketiniai duomenys: 
Duomenų kategorijos  Anketoje pateikti Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el, paštas, telefono numeris, adresas, miestas, pašto kodas. 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis 
Duomenų tvarkymo terminas  Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis? 

Pagal Jūsų anketinius duomenis mes interneto svetainėje GOURMET LIFE sukuriame arba nesukuriame, jei jūs pageidaujate pirkti be registracijos, unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą arbe neregistruotą interneto svetainės GOURMET LIFE naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems arba neregistruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis. 

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. 

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan. 

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. 

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje.  

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis. 

1.2. Jūsų paskyros administravimas
Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą. 

Paskyros duomenys: 
Duomenų kategorijos  Registravimosi interneto svetainėje GOURMET LIFE metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija) 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis 
Duomenų tvarkymo terminas  Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 

Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje GOURMET LIFE mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją. 

1.3 Pirkimo duomenų tvarkymas
Teikdami Jums Paslaugas ir įvairius privalumus – sudarydami ir vykdydami pirkimo-pardavimo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (toliau – pirkimo duomenys). 

Paslaugų administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys: 
Duomenų kategorijos  Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija) 
Duomenų tvarkymo pagrindas  Jūsų sutikimas naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis 
Duomenų tvarkymo terminas  5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.  

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis? 

Pirkimo duomenis mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.  

1.4. Pasiūlymų ir informacijos teikimas
Jeigu Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, ar registravotės naujienlaiškiu gauti, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų teikiamus pasiūlymus ir prekes, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis ar per kitas programas ar mobilias aplikacijas (Messinger, Instagram, Whatsup ar kitą). 

Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: 
Duomenų kategorijos  Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją 
Duomenų tvarkymo terminas  Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 

Jūs galite pasirinkti savo pageidaujamus komunikacijos kanalus per privatumo nustatymus interneto svetainės GOURMET LIFE paskyroje arba parašydami mums apie tai el. Paštu: info@gourmetlife.lt. Šiuos nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. 

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, bet kada jos atsisakyti el. Paštu: info@gourmetlife.lt arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus).  

1.5. Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai
Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys siekiant, kad mūsų paslaugų ir aptarnavimo kokybė atitiktų mūsų pirkėjų poreikius. Taip pat, kad mūsų asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų pirkėjų poreikius.  

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys: 
Duomenų kategorijos  Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą) 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui 
Duomenų tvarkymo terminas  5 metai 

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes galime naudoti nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, paslaugų kokybės gerinimas, kainodara, plėtra ir pan. 

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

1.6. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas
Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus įskaitant užklausas, skundus, prašymus Konsultavimo realiu laiku sistemoje (Messinger) ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa). 

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys: 
Duomenų kategorijos  Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas; 
Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija; 
Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. Užsakymo nr. ar pirkimo kvito duomenys, nuotraukos; 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. 
Duomenų tvarkymo terminas  Iki 12 mėnesių 

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgus į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus. 

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. 

1.7. Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat žemiau nurodytais tikslais: 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas  Tvarkomi asmens duomenys  Teisinis pagrindas  Duomenų saugojimo laikotarpis 
Susisiekimo el. paštu prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas.  Vardas, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes GOURMET LIFE, informacija apie pirkimo laiką.  Sutikimas.  Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo sutikimo davimo. 
Žaidimų organizavimas.  Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.        Sutikimas ir teisinė prievolė įteikti prizą.  Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas. 

Sutikimo terminui artėjant prie pabaigos pasiliekame teisę išsiųsti Jums priminimą apie sutikimo termino pabaigą ir galimybę jį pratęsti. 

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis? 

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 6 (šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip: 

– Užklausas el. paštu – 6 mėnesius 

– Skundus – 12 mėnesių 

– Facebook, Instragram, Whatup ir kitas asmenines žinutes – 6 mėnesius 

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. 

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. 

  1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis? 

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas e. parduotuvės paskyros registracijos anketą, o pirkimo duomenis – pildydamas pirkimo užsakymo anketą bei naudodamasis Paslaugomis. 

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą, prenumeruojate naujienlaiškį, bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami, registruodamiesi interneto svetainėje naujienlaiškip prenumeratoje.   

  1. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis? 

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti kurjerių tarnybos, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, reklamos ir renginių paslaugas teikiančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT ir kitus įrengimus administruojančioms įmonėms ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. 

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas bei taisykles. 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės e. parduotuvėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusias paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje. 

  1. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis? 

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes. 

4. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

4.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. 

4.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis.
Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. paštu: info@gourmetlife.lt 

4.3. Teisė atšaukti sutikimą.
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje skiltyje keisdami sutikimų nustatymus. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti tik Jums naudingos informacijos. 

Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokių el. laiškų gavimo. Duomenų subjektui suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu: informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą, t. y., paspausti mygtuką „Unsubscribe“. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. 

4.4. Teisė pateikti skundą.
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

4.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais.
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis. 

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. 

4.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. 

Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti. 

4.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo. 

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. 

4.8 Teisė į duomenų perkeliamumą.
Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. 

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. 

4.9 Prašymų nagrinėjimo tvarka.
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. 

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informavę iki pirmo mėnesio pabaigos ir nurodę tokio pratęsimo priežastis. 

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. 

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informavę Jus. 

5. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti? 

 Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti elektroniniu paštu info@gourmetlife.lt 

Visas kitais duomenų tvarkymo klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. Pašto adresu info@gourmetlife.lt  

6. Ilgesnis duomenų saugojimas. 

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. 

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 

– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 

– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 

– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais; 

– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

7. Slapukai 

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. 

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę. 

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. Slapukų politikoje. 

Mes taip pat naudojamės „Facebook“, „Instagram“ „Google“, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje – 

https://www.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads; https://help.instagram.com/519522125107875. 

8. Politikos galiojimas ir pakeitimai. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką. Ši Politika galioja nuo 20210222. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.